Întrebări frecvente despre admiterea la liceu

• Există condiţii speciale de admitere pentru profilul bilingv?

Da, există. În cazul în care un candidat doreşte să fie repartizat la o specializare unde se predă în regim bilingv, trebuie să susţină şi să promoveze proba de verificare a cunoştinţelor pentru limba modernă a respectivei specializări. Nota obţinută la probă trebuie să fie scrisă pe fişă (informaţie conformă prevederilor Art.11 din Metodologie). Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

• Cine completează fişa de opţiuni?

Candidatul, DAR doar în prezenţa părintelui/tutorelui legal şi a dirigintelui clasei. Semnăturile tuturor trebuie să se regăsească pe fişa de înscriere. Completarea fişei trebuie făcută cu multă atenţie, o opţiune exprimată greşit putând duce la o repartizare nedorită, aşadar verificaţi atent codurile scrise şi informaţiile furnizate şi luaţi-vă tot timpul necesar completării.

• Unde completează fişa de opţiuni absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ?

Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ primesc de la unitatea scolară pe care au absolvit-o fişa de înscriere şi o completează la centrul special de înscriere destinat judeţului în care se doreşte a fi făcută repartizarea.

• Cum pot absolvenţii să verifice corectitudinea datelor introduse în baza de date?

Conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev. Dacă sunt găsite erori, părinţii le semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul dirigintelui.. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care va corecta în baza de date computerizată şi va lista fişei corectă în calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fi semnată.

• Candidaţii rămaşi nerepartizaţi în prima etapă de admitere pot participa la cea de-a doua?

Pot participa, dacă nu împlinesc 18 ani până la data începerii noului an şcolar şi dacă se află într-una din următoarele situaţii: au rămas nerepartizaţi după prima etapă, deşi au participat sau, din diferite motive, nu au participat la prima etapă de repartizări. Fişa de opţiuni va fi completată de toţi candidaţii, indiferent în care din cele două situaţii se află. Completarea opţiunilor va avea loc pentru a doua etapă de repartizare la la şcolile generale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe.

• Ce acte trebuie să prezinte candidaţii la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi?

Absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Actele necesare dosarului de înscriere sunt:

  1. cererea de înscriere;
  2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  3. adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la tezele unice şi cu media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
  4. foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
  5. fişa medicală.

• Ce se întâmplă cu candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere?

Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile respective sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti. Candidaţii care nu şi-au depus dosarele de înscriere vor fi ulterior repartizaţi de comisia mai sus amintită pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. Unităţile de învăţământ liceal transmit Comisiei situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere.

Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.

*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.